پارسا هستم.

دانشجوی روانشناسی :-)

عاشق رنگ زرد و فصل پاییز :-)