هیچی به اندازه درس خوندن کنار همسر منو خوشحال نمی کنه :-)

دو دانشجوی روانشناسی که هم کلاسن و با هم فردا امتحان خیلی سخت دارن از شما می خوان واسشون دعا کنید :-))